168app創業新領袖聯誼會
www168app.org
招募全國各縣.市/鄉.鎮.區168app創業新領袖聯誼會-分會長暨會員

參:郵政劃撥方式:

參:郵政劃撥方式:
劃撥帳號:19479353
 

或直接寄到葉特助 《請點擊-郵局帳號》 處理比較快!
郵局代號:700 存簿帳號:0001543-0785993 收據請拍照留底
並請來電:02-5574-0549 /0985-197-369 LINE:tel0977559639

劃撥後!
請來電告知:以便儘速開通
台北02-5574-0549台中04-2222-9936
0982-262-742(亞)0955-675-035(遠)
Email:tel0982876276@yahoo.com.tw

                        
                           
  回首頁